Bestuurscentrum Rabobank, Utrecht

Bestuurscentrum Rabobank, Utrecht

Bomentuin
uitsnede VO plankaart
esplanade (ontwerp ism gemeente Utrecht)
hekwerk langs de bomentuin
technische oplossingen
Bomentuin
1/5 terug speel stop verder
Uitgevoerd in dienst van Urbis, bureau voor stadsontwerp
Opdrachtgever: Rabobank Nederland
Aard opgave: stedenbouwkundig plan, ontwerp buitenruimte, bestek
Programma: Vernieuwing en uitbreiding bestuurscentrum
Grootte: 3,3 ha
Looptijd: 2003 - 2011
opening 2011
Opgave: Stedenbouwkundige inpassing van het nieuwe bestuurscentrum; ontwerp buitenruimte.
Mijn bijdrage in het ontwerp: Uitwerking buitenruimte tot en met het DO-niveau; besteksbegeleiding en esthetische directievoering.