Steenakker-zuid (NAC stadion), Breda

Steenakker-zuid (NAC stadion), Breda

openbare ruimtekaart (uit het stedenbouwkundig ontwerp)
uitwerking (DO) buitenruimte
impressie, vogelvlucht (door DPI)
impressie, Retailzone (door DPI)
verkeersstudie alternatieve locatie stadion
openbare ruimtekaart (uit het stedenbouwkundig ontwerp)
1/5 terug speel stop verder
Uitgevoerd in dienst van Urbis, bureau voor stadsontwerp
Opdrachtgever: HEJA
Aard opgave: stedenbouwkundig plan, ontwerp buitenruimte
Programma: Uitbreiding NAC-stadion, retail, kantoren
Grootte: 17 ha
Looptijd: 2006 - 2009
Opgave: Stedenbouwkundig plan tbv de ontwikkeling van Steenakker-zuid.
Mijn bijdrage in het ontwerp: Bijstelling stedenbouwkundig ontwerp; uitwerking van het stednbouwkundig plan tot DO buitenruimte. Overleg met opdrachtgever en gemeente.