Westergouwe, Gouda

Westergouwe, Gouda

Vogelvlucht masterplan Westergouwe
3D-studie deelgebied tuinen en bolwerk
woningypenkaart
Vogelvlucht masterplan Westergouwe
1/3 terug speel stop verder
Uitgevoerd in dienst van Urbis, bureau voor stadsontwerp
Opdrachtgever: Gemeente Gouda
Aard opgave: masterplan en beeldkwaliteitplan
Programma: ca 4.000 woningen met bijbehorende voorzieningen.
Grootte: 150 ha
Looptijd: 2003 - 2007
Opgave: Stedelijke uitleg in de Zuidplaspolder; specifieke aandacht voor de waterhuishouding, enerzijds vanwege de lage ligging (ca 6m onder NAP), anderzijds vanwege de naastgelegen rivier de Gouwe.
Mijn bijdrage in het ontwerp: Ondersteuning in het stedenbouwkundig ontwerpproces, visualisaties, ruimte-breakdown.