Vathorst, Velden 2, Amersfoort

Vathorst, Velden 2, Amersfoort

DO plankaart
Hofje
Speelplek in een groene scheg
Fietsstraat langs een gehandhaafde houtwal
Speelpleintje
Detail boomvak en parkeervak
DO plankaart
1/6 terug speel stop verder
Uitgevoerd in dienst van Urbis, bureau voor stadsontwerp
Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
Aard opgave: VINEX-wijk; Stedenbouwkundig ontwerp, buitenruimte ontwerp
Programma: ca 1.000 woningen
Grootte: 36 ha
Looptijd: 1999 - 2008
Opgave: Uitwerking deelplan Velden 2 binnen de VINEX-wijk Vathorst.
Mijn bijdrage in het ontwerp: VO en DO buitenruimte, beplantingsplan en beheersplan.