Tolhek, Pijnacker

Tolhek, Pijnacker

Conceptschets en ontwerptekening van park Tolhek
De Strikkade
Waterpartij in park Tolhek
Speelstraatje in de Parkkamers
Conceptschets en ontwerptekening van park Tolhek
1/4 terug speel stop verder
Uitgevoerd in dienst van Urbis, bureau voor stadsontwerp
Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker
Aard opgave: masterplan, stedenbouwkundig plan, ontwerp buitenruimte
Programma: 1.250 woningen, park
Grootte: 46 ha
Looptijd: 2000 - 2008
Opgave: Ontwerp van de nieuwbouwwijk Tolhek
Ontwerp: De thematiek voor park Tolhek is gebaseerd naar de landschapstypen die van oudsher in deze omgeving aanwezig waren. Aan deze landschapstypen zijn de deelfuncties van het park opgehangen. De Strikkade slingert als een zelfstandig element door het park.
Mijn bijdrage in het ontwerp: VO buitenruimte van de deelgebieden parkkamer 1 t/m 5, VO park Tolhek.