Buitenruimte DC, Stadskanaal

Buitenruimte DC, Stadskanaal

Opdrachtgever: Kolme Tack B.V.
Aard opgave: DO-ontwerp buitenruimte
Programma: Parkeren, entreeplein, personeelsterras
Grootte: 4,1 ha
Looptijd: 2012 (in ontwikkeling)
Opgave: Ontwerp en detaillering van de buitenruimte voor het distributiecentrum. Parkeren, entreeplein en personeelsterras.
Ontwerp: Het plan is momenteel in ontwikkeling en kan gezien de status nog niet worden gepubliceerd.