Land van Matena, Papendrecht

Land van Matena, Papendrecht

impressie
De locatie, gezien vanaf het zuidwesten
De locatie, gezien vanaf het oosten
plankaart, VO
plankaart, DO
impressie voorpleintje
impressie
1/6 terug speel stop verder
Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht
Aard opgave: inrichtingsplan (DO)
Programma: Buitenruimte voorzieningencentrum, parkeerterrein.
Grootte: 1,05 ha
Looptijd: 2013 - 2014
Opgave: Het ontwerpen van een hoogwaardige buitenruimte inclusief parkeerterrein van een nieuw te bouwen voorzieningencentrum.
Ontwerp: In uitvoering. Zie ook:
http://www.papendrecht.nl/actueel/nieuws/bouw-voorzieningencentrum-land-van-matena-bezegeld
http://www.demarktvanmatena.nl