De Bavinckel, Almelo

De Bavinckel, Almelo

Inrichtingsplan
Maquette
Morfologie omgeving en conceptschets
Doorsneden
Beeldkwaliteit in iconen
Reeds gerealiseerde beek 'De Doorbraak', even verderop (foto: Marinus Leushuis)
Inrichtingsplan
1/6 terug speel stop verder
Opdrachtgever: CGN Almelo + Pagedal Care
Aard opgave: Inrichtingsplan en beeldkwaliteitplan
Programma: zorgcentrum, ontmoetingsgebouw, buitenrecreatie, natuur
Grootte: 11,5 ha
Looptijd: 2011 inrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan
Opgave: Inpassing van een zorgcentrum en een ontmoetingscentrum in het buitengebied van Almelo; Dit plan wordt opgenomen als  onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan voor deze locatie. Het beeldkwaliteitsplan gaat tevens het toetsingskader voor de welstand worden.
Ontwerp: Het landschappelijke karakter van houtwallen is gebruikt als hoofdstructuur om het programma te zoneren. De nieuwe beek ‘de Doorbraak’ wordt de locatie in getrokken, zodat het cultuurlandschap op een heldere manier samenvloeit met het nieuwe beeklandschap.
De locatie als totaal wordt benaderd als een nieuw landgoed; het programma wordt daartoe geclusters tot twee buitenplaatsen, beiden gelegen aan een nieuwe laan. Deze bomenrijen vormen de ruggegraat voor het gebruik.